“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

SBR Programma publiceert IFRS rapportages

8/5/2014 9:00:08 PM   Bron: dexbrlsite.nl

Vandaag is door het SBR Programma een aanvulling op de NT 8.1.a.1 gepubliceerd. De eerste versie beschikte al over rapportages voor organisaties zonder winststreven, commerciële stichtingen en verenigingen, coöperaties en toegelaten instellingen volkshuisvesting. De aanvulling, versie, 8.1.a.2, voegt daaraan rapportages toe voor fondsenwerving, onderwijs en IFRS. Deze laatste is grotendeels gebaseerd op de IFRS rapportage zoals gepubliceerd door de IASB. Om de IFRS rapportage in Nederland bruikbaar te maken zijn specifieke items en Nederlandse labels toegevoegd. Daarnaast is de complete ‘presentatie’ vervangen door een Nederlandse ‘presentatie’. Zoals eerder gemeld zullen de nieuwe sectorale en IFRS rapportages vanaf 1 december 2014 standaard onderdeel zijn van de Nederlandse Taxonomie. Meer over de publicatie van 8.1.a.2 versie is hier te vinden.

<< Terug    Lees verder >>