“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

CBS Iv3 taxonomie gepubliceerd

8/8/2014 9:00:08 AM   Bron: dexbrlsite.nl

In de “Roadmap SBR op weg naar 2020” wordt aandacht besteed aan het interbestuurlijk informatieverkeer. En dan in het bijzonder aan de Informatie voor Derden (Iv3). Dit zijn de gegevens die provincies, waterschappen en gemeenten moeten verstrekken over hun begroting en realisatie. In de roadmap staat dat in opdracht van het ministerie van Ministerie van BZK momenteel een quick scan wordt uitgevoerd om te bepalen of Iv3 in de toekomst een SBR stroom kan worden. Saillant detail, waar de roadmap het niet over heeft, is dat er al jarenlang een XBRL taxonomie door het CBS wordt opgeleverd voor de Iv3 rapportages. De taxonomie voor 2015 is hier te vinden. Mocht Iv3 toetreden tot de SBR familie, dan zal aan de architectuur flink moeten worden geschaafd. Zo kent de taxonomie nog schema’s voor contexten (i.p.v. Dimensions) en formsets. Zaken waar de Nederlandse Taxonomie Architectuur al jaren geleden afscheid van heeft genomen.

<< Terug    Lees verder >>