“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

SBR monitor onder intermediairs in september 2014

8/28/2014 3:02:06 PM   Bron: instantreporting.nl

In september 2014 wordt in opdracht van de Belastingdienst en Logius een marktonderzoek uitgevoerd onder intermediairs. Voor een optimale dienstverlening verkrijgen beide organisaties graag inzichten uit de markt om de stand van zaken rondom SBR op te kunnen maken. Onderzoeksvragen als: ‘Wat weten intermediairs over SBR?’ Hoe gaat men in de praktijk om met SBR?’ en ‘Wat is de houding van intermediairs ten opzichte van SBR?’ staan hierin centraal.  Om de inzichten over SBR te verkrijgen, vindt het monitoronderzoek plaats via een online enquête in samenwerking met onderzoeksbureau Veldkamp. Intermediairs die onderdeel zijn van de steekproef ontvangen over de deelname na 22 augustus een brief met verdere informatie.   Met de inzichten uit de SBR monitor kunnen de Belastingdienst en Logius (SBR is onderdeel van Logius) de invoering van en het werken met SBR goed laten verlopen en eventuele knelpunten of problemen tijdig signaleren en oplossen.  Bron: http://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/sbr-monitor-onder-intermediairs-in-september/

<< Terug    Lees verder >>