“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Automatisch uitbreiden Serviceberichten Aanslag 25-08 t/m 07-09

8/28/2014 3:02:06 PM   Bron: instantreporting.nl

Uitvragende partijen gebruiken SBR voor steeds meer verschillende berichtsoorten. Serviceberichten Aanslag is een van de nieuwste SBR berichtsoorten van de Belastingdienst.  Het Servicebericht Aanslag is een digitaal bericht met gegevens van aanslagen, kennisgevingen en beschikkingen die de Belastingdienst op papier naar klanten van intermediairs stuurt. Intermediairs kunnen per aangiftejaar een registratie aanvragen voor een machtiging voor het ontvangen van serviceberichten.  De Belastingdienst verwacht in een korte periode grote aantallen registratieaanvragen. Om de drukte voor te zijn, neemt de Belastingdienst het initiatief om machtigingsregistraties voor 2014 uit te breiden naar meerdere aangiftejaren. Intermediairs die tussen 25 augustus en 7 september machtigingsregistraties voor aangiftejaar 2014 aanvragen, kunnen hier gebruik van maken. Een machtigingsregistratie wordt dan onder voorwaarden automatisch uitgebreid naar 2012, 2013 en 2015. Hoe dit precies werkt, leest u in dit bericht. Wat is automatisch uitbreiden? De Belastingdienst biedt intermediairs de mogelijkheid om digitale gegevens te ontvangen van aanslagen, beschikkingen en mededelingen die aan hun klanten worden verzonden. Dat gebeurt door middel van een Servicebericht Aanslag. Om serviceberichten te kunnen ontvangen, moet de intermediair hiervoor worden gemachtigd door de klant. Een machtigingsregistratie komt, eenvoudig gesteld, als volgt tot stand: De intermediair controleert zijn klantenbestand en actualiseert het;  De intermediair vertelt zijn klanten dat hij een machtigingsregistratie gaat aanvragen. Hij informeert dat ze daarover een brief ontvangen; De intermediair registreert een aanvraag voor een machtiging voor het ontvangen van serviceberichten voor aangiftejaar X van klant A in de fiscale software;  Na deze registratie ontvangt klant A een brief van de Belastingdienst waarin hij in kennis wordt gesteld van de machtigingsregistratie; De klant beslist voor elke soort belasting, per aangiftejaar of hij akkoord gaat met de geregistreerde machtiging. Als de klant akkoord is, doet hij niets;  De Belastingdienst activeert de registratie voor aangiftejaar X en de intermediair ontvangt serviceberichten.  Automatisch uitbreiden is het proces waarbij de Belastingdienst onder voorwaarden het initiatief neemt tot de aanvraag van de registratie van machtigingen. De machtigingen hebben betrekking op serviceberichten aanslag voor de Inkomstenbelasting (IB), Vennootschapsbelasting (Vpb) en/of btw. Twee manieren van uitbreiding Hoe de Belastingdienst de registratie van de intermediair uitbreidt, hangt af van de situatie: 1. De intermediair heeft uiterlijk op 17 augustus 2014 een registratie aangevraagd van de machtiging voor het krijgen van serviceberichten over 2014. Nadat deze registratie actief is geworden, kan voor deze intermediair de automatische uitbreiding naar 2015 gelden.  2. De intermediair vraagt in de periode van 25 augustus tot en met 7 september 2014 een registratie aan van de machtiging voor serviceberichten over 2014. Nadat deze registratie actief is geworden, kan voor de intermediair de automatische uitbreiding naar 2012, 2013 en 2015 gelden. Voor de btw breiden wij in deze situatie alleen uit naar het aangiftejaar 2015. Klanten van intermediairs krijgen per soort belasting waarvoor een registratie voor 2014 wordt aanvraag twee brieven: 1 brief voor toestemming voor de registratie van de machtiging voor 2014 en 1 brief voor toestemming voor de registratie van de machtiging voor 2015 en eventueel 2012 en 2013. Wanneer registraties aanvragen? In verband met de automatische uitbreiding kunnen intermediairs binnenkort in bepaalde weken geen registraties aanvragen of uitsluitend voor bepaalde aangiftejaren. Zie voor meer informatie het Schema registratie machtiging: wanneer wat aanvragen? op de website van de Belastingdienst. Lees meer op de website van de Belastingdienst over het registeren van een aanvraag en de voorwaarden.  Bron: http://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/automatisch-uitbreiden-serviceberichten-aanslag-25-augustus-tot-en-met-7-september/

<< Terug    Lees verder >>