“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Start internetconsultatie: "Wetswijziging deponering in handelsregister langs elektronische weg”

8/28/2014 5:02:04 PM   Bron: instantreporting.nl

Tot 5 september kan een ieder via de internetconsultatie reageren op het wetsvoorstel om deponeringen van jaarrekeningen bij de Kamer van Koophandel uitsluitend nog elektronisch te laten verlopen. De wetswijzigingen als onderdeel van de internetconsultatie zijn online gepubliceerd. Het betreffen wijzigingen in de Handelsregisterwet 2007, het Burgerlijk Wetboek (BW) en de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen.Standard Business Reporting is het exclusieve kanaal voor het elektronisch deponeren van jaarrekeningen bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Dit betekent dat rechtspersonen of hun financieel intermediairs vanaf boekjaar 2016 jaarrekeningen alleen nog met Standard Business Reporting kunnen deponeren en niet meer op papier of via e-mail. Het opstellen en deponeren van de jaarrekening zal hiermee sneller, makkelijker en efficiënter worden voor ondernemers. Door bij het opstellen van de jaarrekening in de eigen boekhouding gebruik te maken van SBR-standaarden, kunnen gegevens uit die boekhouding door de ondernemer straks ook worden gebruikt voor andere applicaties en voor (toekomstige) andere uitvragende partijen, zoals overheidspartijen, banken en intermediairs. In het kader van het wetstraject om het elektronisch deponeren van jaarrekeningen vast te leggen, staan alle documenten (o.a. het concept wetsvoorstel + memorie van toelichting) nu op de Internetconsultatiesite voor consultatie. Het wetsvoorstel is te vinden onder de naam: “Wetswijziging deponering in handelsregister langs elektronische weg.” Bron: http://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/start-internetconsultatie-wetswijziging-deponering-in-handelsregister-langs-elektronische-weg/

<< Terug    Lees verder >>