“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

SBR in Kamerbrief - tussenstand Digitale Overheid

8/28/2014 5:02:04 PM   Bron: instantreporting.nl

In de Kamerbrief van 23 juni jl. informeerde minister Plasterk de Kamer over de tussenstand van de digitalisering van de overheid. De brief bevat een overzicht van de geboekte voortgang in het traject op weg naar een Digitaal 2017. Ook SBR heeft een plaats in dit overzicht. SBR wordt hierin genoemd als de standaard voor het automatisch aanleveren en verwerken van verantwoordingsgegevens. De overheid boekt op belangrijke elementen van de digitale dienstverlening resultaten. Burgers en bedrijven kunnen veel overheidsinformatie online vinden en zaken die ze met de overheid moeten of willen regelen, online afhandelen. Dit is het resultaat van vele digitaliseringsinspanningen van de afgelopen jaren. Uit Europese cijfers over 2012-2013 blijkt dat het gebruik van internet in Nederland in de contacten met de overheid en de online beschikbaarheid van overheidsinformatie als samengestelde score (met 81%) 11% boven het europees gemiddelde ligt. De Ombudsman meldt in zijn jaarverslag 2013 dat de kwaliteit van (digitale) overheidsdienstverlening vooruit is gegaan. Hij stelt ook dat burgers in beginsel positief tegenover digitale dienstverlening staan en er behoefte aan hebben. Onderzoek bij bedrijven op dit punt laat eenzelfde uitkomst zien. Het beleid van het kabinet is erop gericht dat burgers en bedrijven hun zaken met de overheid overwegend digitaal kunnen gaan afhandelen. Hierin is het ministerie van Economische Zaken verantwoordelijk voor de e-overheid voor bedrijven. SBR is een van die digitaliseringsactiviteiten. In de Kamerbrief wordt hier het volgende over gezegd: 1. Ondernemers kunnen elektronisch mededelingen doorgeven en gegevens voor verschillende belastingsoorten digitaal aanleveren via Standard Bussiness Reporting (SBR). 2. Verbreden van het gebruik van SBR. Een standaard voor het aanleveren en (automatisch) verwerken van (financiële) gegevens en voor het online service voor het deponeren van jaarrekeningen. Rob Kuipers, Rijksregisseur SBR, over de verbreding van het gebruik van SBR: ‘SBR is dé Nederlandse standaard voor digitale uitwisseling van bedrijfsmatige rapportages aan het worden. Het verbredingstraject richt zich op het uitbreiden van berichtstromen bij partijen die nu al SBR toepassen en op het vertalen van de belangstelling in nieuwe domeinen naar concrete stappen voor de toepassing van SBR. Bijvoorbeeld in de sector onderwijs en bij woningcorporaties. SBR kan helpen de digitale dienstverlening vanuit de overheid richting ondernemend Nederland te verbeteren. Ook de rapportagelasten kunnen afnemen. Met deze verbeteringen past SBR naadloos in de kabinetsagenda.' Lees de Kamerbrief voor de gehele tussenstand. Bron: http://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/sbr-in-kamerbrief-tussenstand-digitale-overheid/

<< Terug    Lees verder >>