“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

FRC reikt 6 nieuwe predicaten 'SBR BANKEN' uit

8/28/2014 5:02:04 PM   Bron: instantreporting.nl

Het Financiële Rapportages Coöperatief (FRC) heeft op 2 juli jl. predicaten ‘Standaard Bedrijfsrapportages Banken’ uitgereikt aan drie bedrijven, waaronder twee softwareleveranciers en één accountants- en belastingadvieskantoor. Deze partijen hebben de integrale ketentest ‘SBR Banken’ met succes voltooid. Hiermee tonen zij aan dat zij een specifiek volume aan kredietrapportages in SBR-formaat aan banken kunnen verzenden m.b.v. software die dit faciliteert. De eerste predicaatwinnaars van de Ketentesten 2014 zijn Pro Management Software (goud), Semansys (goud) en Ketelaar Accountancy en Belastingadviseurs (goud). Deze bedrijven hebben SBR omarmd en volledig in hun werkprocessen geïntegreerd. Zij hebben laten zien dat zij door een goede toepassing van SBR in hun processen in staat zijn efficiënter en tegen lagere kosten te opereren door alle jaarcijfers van klanten uitsluitend in dit formaat te versturen. Sinds de start van ‘SBR Banken’ in 2012 hebben tientallen partijen het predicaat ontvangen. Binnenkort ontvangen nog drie bedrijven ? Adkon Groep (goud), Unit 4 software (goud) en Van Wezel Accountants en Adviseurs (brons) ? het predicaat. Alle partijen die tijdens de vierde integrale ketentest in aanmerking kwamen voor het predicaat ‘goud’ waren in staat alle kredietrapportage via SBR aan te leveren binnen de hiervoor gestelde termijn. ‘SBR Banken’SBR Banken is een door banken gedefinieerde en vastgestelde digitale verzameling van gegevens, die is gebaseerd op de bankentaxonomie. ‘SBR Banken’ wordt uitgegeven door ABN AMRO, ING en Rabobank, verenigd in het FRC. Deze coöperatie is in 2009 opgericht en vertegenwoordigt de banken in het SBR Programma, een publiek private samenwerking van de Nederlandse overheid en diverse marktpartijen. De bankentaxonomie is een extensie van de Nederlandse taxonomie die wordt gehanteerd om financiële gegevens uit te wisselen tussen ondernemingen en overheid. De bankentaxonomie voorziet in een eenduidige gegevensuitvraag voor de banken. Dit gebeurt door verschillende rapportages te definiëren, evenals bankspecifieke gegevens en toegepaste consistentieregels op deze rapportages. Om de aansluiting bij de Nederlandse taxonomie te behouden, krijgt de bankentaxonomie jaarlijks een update. InformatieVoor meer informatie over SBR Direct: www.SBRbanken.nl en www.sbrdirect.nl. Hier vindt u tevens een korte video, waarin u rondgeleid wordt binnen SBR Direct. Bron: https://www.sbrbanken.nl/?p=1868

<< Terug    Lees verder >>