“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Indiening RAAK Award 2014 - SBR in Bedrijf - Benchmarken met gegevens uit belastingaangiften

9/1/2014 3:02:17 PM   Bron: instantreporting.nl

Aanmelding RAAK-award 2014 van Hogeschool van Amsterdam: Project SBR in Bedrijf Standard Business Reporting (SBR) is de exclusieve aanlevermethode voor een aantal verplichte rapportages aan de overheid, zoals belastingaangiften en jaarrekeningen. Sinds 1 januari 2013 is SBR de verplichte standaard voor het aanleveren van de aangifte inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting voor ondernemers. De komende jaren zal het ook voor andere belastingaangiften de verplichte standaard worden. SBR zorgt voor een snelle en eenvoudige invoer en verwerking van bedrijfsinformatie en een verhoogde kwaliteit van de verstrekte gegevens. Voordelen dus voor overheidsinstanties en banken, maar hoe zit dat met de mkb’er? Benchmarken De Hogeschool van Amsterdam heeft onderzocht in hoeverre mkb-ondernemers op de hoogte zijn van de mogelijkheden, gevolgen en voordelen van SBR. Ook keken onderzoekers naar de gevolgen voor het accountantsberoep. En in het verlengde daarvan naar de competenties/vaardigheden waar de toekomstige accountancystudenten over moeten beschikken. Uit het onderzoek, dat werd uitgevoerd in samenwerking met zeven brancheorganisaties, bleek dat 80% van het mkb nog nooit van SBR gehoord had. Uit het vervolgonderzoek bleek dat SBR breder kan worden ingezet, namelijk voor benchmarking. Door SBR ook voor benchmarking te gebruiken neemt de meerwaarde voor mkb’ers toe.  Virtueel accountantskantoor De onderzoeksresultaten heeft de hogeschool breed verspreid onder mkb ‘ers onder andere via halfjaarlijkse conferenties. Ook zijn er twee toepassingen ontwikkeld om mkb’ers bekender te maken met SBR en hen de mogelijk te bieden de gegevens te gebruiken voor benchmarking.  De eerste toepassing is het virtuele accountantskantoor Arvum Accountants. Hier kunnen bedrijven en onderwijsinstellingen hands-on oefenen met SBR. Daarnaast is er de smartphone benchmarkapp. Ondernemers kunnen met app bedrijfsgegevens raadplegen en hun positie vergelijken met marktgegevens. Meer informatie over de RAAK-award vindt u op de pagina RAAK-award 2014 op deze site en op Twitter: #raakaward Bron: http://www.regieorgaan-sia.nl/nieuws/hva_sbr

<< Terug    Lees verder >>