“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Doorbraak in de SBR Assurance pilot

9/2/2014 11:02:05 AM   Bron: instantreporting.nl

De mogelijkheid om verantwoordingsstukken op te stellen, hieraan een accountantsverklaring toe te voegen en deze met een beroepscertificaat te ondertekenen en in te sturen naar Digipoort, is een flinke stap dichterbij gekomen. Dat melden de ketenpartners KPMG, CaseWare Nederland en PinkWeb. Ze stellen gezamenlijk te hebben bewezen de techniek daarvoor nu onder controle te hebben en zich komende tijd te richten op het praktisch implementeren en beschikbaar maken daarvan in de standaardsoftware. Per 1 januari 2015 is het voor middelgrote en grote ondernemingen mogelijk om bij Digipoort jaarrekeningen met ondertekende verklaring aan te leveren. SBR Assurance is een uitbreiding op Digipoort, waarmee accountants de mogelijkheid krijgen een digitale accountantsverklaring toe te voegen bij een XBRL publicatiestuk van haar cliënt. Het is daarmee een volwaardige vervanging van een verklaring op papier. Een uit te voeren pilot moet de komende tijd vaststellen of de hele keten, van samenstellen tot aflevering bij Digipoort, goed werkt. De in deze pilot opgedane kennis en ervaringen worden actief gedeeld met andere deelnemers. KPMG is deelnemer in de NBA werkgroep SBR Assurance, CaseWare Nederland en PinkWeb zijn deelnemer in de SBR Assurance Taskforce. Dit zijn werkgroepen waar publieke en private partijen de samenwerking organiseren.  Bron: http://www.accountant.nl/Accountant/Nieuws/Doorbraak+in+SBR+Assurance+pilot.aspx

<< Terug    Lees verder >>