“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

SBR voor het deponeren van jaarrekeningen

9/2/2014 3:02:34 PM   Bron: instantreporting.nl

De Kamer van Koophandel gebruikt voor het deponeren van jaarrekeningen Standard Business Reporting (SBR), een exclusieve inlevermethode. Dit betekent dat financieel intermediairs vanaf boekjaar 2016 jaarrekeningen alleen nog met Standard Business Reporting kunnen deponeren en niet meer op papier of via e-mail.  Rechtspersonen zoals bv's, nv's, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen zijn wettelijk verplicht elk boekjaar een jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. De jaarrekeningen worden gepubliceerd in het Handelsregister en zijn daar voor iedereen opvraagbaar.  John Sloof van de Kamer van Koophandel vertelt: “Vooralsnog kunt u op meerdere manieren een jaarrekening deponeren, maar dit gaat veranderen. Vanaf boekjaar 2016 wordt het voor financieel intermediairs verplicht om hiervoor SBR te gebruiken. Deze werkwijze biedt veel voordelen voor financieel dienstverleners, maar brengt ook de nodige aanpassingen aan procedures en systemen met zich mee. Wij raden u dan ook aan nog in 2014 te starten met de voorbereidingen van de overgang naar SBR.”  Meer info/Bron: http://www.kvk.nl/over-de-kvk/nieuws-en-persberichten/07-2014-standard-business-reporting-voor-het-deponeren-van-jaarrekeningen/

<< Terug    Lees verder >>