“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Eumedion steunt de uitzondering beursvennootschappen tot verplichte SBR-deponering jaarrekeningen

9/15/2014 11:01:37 AM   Bron: instantreporting.nl

Eumedion onderschrijft de keuze van het ministerie van Economische Zaken (EZ) om Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen vrij te stellen van de verplichting om de jaarrekening via het elektronische format van ‘Standard Business Reporting’ (SBR) bij het handelsregister te deponeren. Dit blijkt uit de vandaag door Eumedion ingezonden reactie op een voorontwerp van het wetsvoorstel hieromtrent. Het ministerie wil dat in beginsel alle 820.000 deponeringsplichtige rechtspersonen voortaan hun jaarrekening uitsluitend langs de elektronische weg en via een gestandaardiseerd format bij het handelsregister deponeren. Voor beursgenoteerde ondernemingen is evenwel een uitzondering opgenomen, omdat in de herziene Transparantierichtlijn een Europees geharmoniseerd elektronisch verslagleggingsformaat is voorzien. Dit format moet vanaf 1 januari 2020 door alle Europese beursgenoteerde ondernemingen worden gebruikt. Het is nog niet duidelijk of de Europese autoriteiten zullen kiezen voor SBR. Eumedion is het met het ministerie eens dat het niet opportuun wordt geacht om Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen vooruitlopend op dit besluit te dwingen de jaarrekening in SBR-format op te stellen. Het risico bestaat dan immers dat de ondernemingen binnen enkele jaren twee maal van standaard moeten veranderen. Bron: http://www.accountancynieuws.nl/actueel/sectoren/eumedion-steunt-uitzondering-beursvennootschappen.145864.lynkx#.VBab_9TCTct

<< Terug    Lees verder >>