“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Behoorlijke wijzigingen in de nieuwe bankentaxonomie

9/16/2014 9:00:09 PM   Bron: dexbrlsite.nl

Over een niet al te lange tijd zal de alfa versie van de bankentaxonomie 2015 worden gepubliceerd. Zoals gewoonlijk zal deze voorloper op de definitieve versie (publicatiedatum december 2014) al een aantal inhoudelijke wijzigingen bevatten. Maar zoals onlangs bekend gemaakt, zijn er ook een aantal functionele wijzigingen te verwachten. Deze functionele wijzigingen, of beter gezegd vernieuwingen zijn: Grote ondernemingen kunnen ook in XBRL de kredietrapportages opstellen Voor de winst- en verliesrekening kan nu ook de categorale indeling worden gebruikt Een aparte rapportage voor de WOZ gegevens op basis van de fiscale data De mogelijkheid om prognosecijfers aan te leveren (een resultaten-, een liquiditeit- en een balansprognose) Uitbreiding van de data-element in de Report Eenmanszaken Klein Krediet (EKK) De toepassing van de agro extensie Wat mij betreft zijn dit stuk voor stuk goede ontwikkelingen. Meer informatie over datgene wat gaat veranderen is hier te vinden.

<< Terug    Lees verder >>