“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Alfaversie van de Nederlandse Taxonomie 2015 gepubliceerd

9/22/2014 1:01:32 PM   Bron: instantreporting.nl

Het SBR Programma heeft zojuist een alfaversie van de Nederlandse Taxonomie, genaamd NT9.0.a.5, ten behoeve van de Belastingdienst gepubliceerd. Deze versie is een uitgebreide versie en ter vervanging van de eerste alfa versie, genaamd NT9.0.a.2, van de Belastingdienst. Deze taxonomieversie bevat alleen de rapportages bestemd voor de Belastingdienst, waaronder de aangifte OB, opgave ICP, suppletie OB en het Service Bericht Aanslag OB over 2015, de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting 2014, de Service berichten IHZ, ZVW, en VPB over 2014, de rapportages voor de aanwijs- en uitstelregeling IB/VpB 2014, toeslagen 2015, uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto, erfbelasting 2015 en de vooringevulde aangifte 2014. De uitbreiding betreft twee nieuwe rapportages, namelijk die voor de Mini One Stop Shop en het Service Bericht Toeslagen. De alfaversie van de Nederlandse Taxonomie 2015 is gepubliceerd met aanvullende documenten, zoals voorbeeld instances, releasenotes en FRIS documentatie. Voor alle Taxonomie bestanden kijkt u op de NT2015 pagina. Bron: http://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/alfaversie-nederlandse-taxonomie-2015-gepubliceerd/

<< Terug    Lees verder >>