“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Reeleezee ontvangt het Keurmerk Zeker Online

9/30/2014 1:01:21 PM   Bron: instantreporting.nl

Reeleezee, aanbieder van online boekhouddiensten, heeft op 26 september jl. het Keurmerk Zeker-Online, het keurmerk voor online administratieve diensten, ontvangen. Uit naam van de Stichting Zeker-Online reikte Jolanda Denis, lid van het management team van de Belastingdienst, het keurmerk uit aan Wilko Stronks, CEO van Reeleezee. Het behalen van dit keurmerk is onderdeel van de voortdurende kwaliteitsverbetering en een belangrijke stap in de zichtbaarheid van de betrouwbaarheid van zijn cloud-diensten. Het Zeker-Online Keurmerk toont aan dat Reeleezee zorgt voor een consistente dienstverlening uit de cloud die voldoet aan de laatste veiligheidseisen en aan de behoefte van klanten aan zekerheid en betrouwbaarheid van online boekhoudpakketten in de cloud. Stichting Zeker-Online stelt de hoge normen vast en houdt met het keurmerk een officiële vinger aan de pols van de veiligheid in de cloud voor online boekhoudsystemen. De keurmerkeisen bestrijken een breed terrein zoals veiligheid, betrouwbaarheid, functionaliteit, uitwisselbaarheid van gegevens en juridische aspecten als privacy en continuïteit. Het keurmerk wordt alleen verstrekt als de cloud-aanbieder positief is getest op al deze punten door een externe auditor en daarvoor een zogenaamde 3402-verklaring is verstrekt. Hierbij is onder meer uitgegaan van de beveiligingsrichtlijnen van het National Cyber Security Center. Anders dan bijvoorbeeld ISO-certificeringen - die veelal een deelgebied bestrijken - beoogt het keurmerk Zeker Online juist een overkoepelend niveau van security en continuïteit van de dienstverlening in de cloud te kunnen garanderen. Het is voor zowel de klant als voor de accountant zo gemakkelijker om te beoordelen met welke kwaliteit de cloud-aanbieder zijn diensten levert en welke veiligheidsmaatregelen hij heeft getroffen. Voor aanbieders van online boekhoudsystemen in de cloud betekent het keurmerk ook een stap naar verhoging van de klanttevredenheid. Ook andere belanghebbenden, zoals accountants en administratiekantoren, de Belastingdienst en banken, hebben baat bij meer zekerheid. Wilko Stronks, CEO van Reeleezee: ‘Met het Zeker-Online Keurmerk wordt voor de markt eindelijk duidelijk welke aanbieders zich echt inspannen om hun cloud-diensten aan te bieden, zoals je dat zou mogen verwachten.’ Bekijk hier het certificaat. Bron: http://www.reeleezee.nl/over-reeleezee/nieuws-en-pers/2014/reeleezee-ontvangt-keurmerk-zeker-online/

<< Terug    Lees verder >>