“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Breaking news: ING komt met korting op SBR kredieten

10/7/2014 11:00:07 AM   Bron: dexbrlsite.nl

Het hing al een tijdje boven de markt. De individuele proposities van de drie Nederlandse grootbanken voor de aanlevering van de SBR kredietrapportages. Vanochtend vroeg heeft de ING als eerste haar plan ontvouwt. Vanaf 2017 wordt SBR bij ING de norm. Letterlijk stelt de ING dat vanaf 1 januari 2017 de nieuwe kredietaanvragen bij ING alleen in behandeling worden genomen als de jaarcijfers via SBR zijn aangeleverd. Uitzonderingen zijn mogelijk, maar dan worden de kosten voor handmatige verwerking in rekening gebracht. Om nu al het gebruik van SBR te stimuleren komt de ING vanaf het eerste kwartaal in 2015 met een campagne. Als nieuwe kredietaanvragen of verhogingen op basis van SBR worden geregeld, wordt een korting verleend op de afsluitprovisie. Daarnaast garandeert de ING de doorlooptijd van de aanvraag en offerte. Als laatste krijgt de aanvrager een rapport op maat van het ING Economisch Bureau met daarin benchmark overzichten en relevante informatie over recente en verwachte ontwikkelingen in de sector en regio. Het persbericht van de ING is hier te vinden.

<< Terug    Lees verder >>