“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Persbericht: Digitaal aanleveren jaarcijfers MKB ook bij ING de norm

10/7/2014 1:01:18 PM   Bron: instantreporting.nl

PERSBERICHT: Digitaal aanleveren jaarcijfers MKB ook bij ING de normSBR heeft positief effect op kredietverlening  Amsterdam, 7 oktober 2014 -  Vanaf 1 januari 2017 is digitale aanlevering van jaarcijfers via Standard Business Reporting (SBR) voor kredietrelaties van de ING uit het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) de norm. Aanlevering via SBR vervangt aanlevering op papier en per e-mail (PDF) en heeft voordelen voor de klant, zoals gemak, snelheid en betrouwbaarheid. ING volgt hiermee de standaard voor digitale gegevensuitwisseling met bedrijven, die ook door de overheid wordt gehanteerd. In het eerste kwartaal van 2015 lanceert de bank een campagne om haar kredietrelaties te stimuleren een start te maken met de omschakeling van papier naar SBR. Intermediairs en softwareleveranciers spelen hierin een belangrijke rol. Zij worden nauw betrokken bij deze campagne en ING ondersteunt hen in het transitieproces.   Met SBR worden gegevens uit de boekhouding van een onderneming op gestandaardiseerde wijze vastgelegd en aangevuld tot een belastingaangifte, jaarrekening of kredietrapportage. Verzending geschiedt elektronisch via een snelle en veilige verbinding. Op dit vlak wordt al enige jaren intensief samengewerkt tussen de overheid, intermediairs, softwareleveranciers en banken. De Belastingdienst en de Kamers van Koophandel kozen al eerder voor SBR als standaard voor digitale aanlevering. Ook ING is al geruime tijd in staat om jaarcijfers snel en efficiënt via SBR te ontvangen. Het doel van deze publiek-private samenwerking is administratieve lastenverlichting voor bedrijven en verbetering van de dienstverlening.   Positief effect op kredietverlening Annerie Vreugdenhil, Directeur Zakelijk bij ING Nederland: “SBR heeft naar onze verwachting een positief effect op de kredietverlening aan het MKB. SBR biedt meer transparantie en een scherper beeld van de financiële draagkracht van onze zakelijke relaties, waardoor wij beter in staat zijn kredieten te beoordelen en onze kredietvoorwaarden daarop af te stemmen. Daar zal ook de klant van profiteren.” Bart Schlatmann, Chief Operating Officer bij ING Nederland: “Dankzij SBR kunnen wij de ontvangen gegevens sneller verwerken in onze systemen en neemt de actualiteit en betrouwbaarheid toe. Hierdoor kunnen wij sneller reageren en de wachttijd voor de klant aanmerkelijk verkorten.”   SBR is de norm Vanaf 1 januari 2017 worden nieuwe kredietaanvragen bij ING alleen in behandeling genomen als de jaarcijfers via SBR zijn aangeleverd. Wanneer ING jaarcijfers opvraagt in het kader van de jaarlijkse revisie of verhoging van een bestaand krediet is SBR de standaard aanlevermethode. Aanlevering op papier of per email bij revisies en verhogingen van bestaande kredieten blijft vanaf 1 januari 2017 bij wijze van uitzondering nog wel mogelijk, maar de kosten voor handmatige verwerking worden vanaf deze datum in rekening gebracht. Voor aanlevering via SBR brengt ING geen kosten in rekening.   Snel voordeel met SBR Om de ondernemers en intermediairs te stimuleren en ondersteunen om de overstap naar SBR te maken, lanceert ING in het eerste kwartaal van 2015 een campagne. Bij aanlevering via SBR worden dan de volgende concrete voordelen geboden: Een korting op      de afsluitprovisie bij nieuwe kredietaanvragen en verhogingen van      bestaande kredieten; Een servicegarantie op de      doorlooptijd van de aanvraag en de offerte; Een rapport op      maat van het ING Economisch Bureau met relevante informatie over recente      en verwachte ontwikkelingen in de sector en regio, waarin het bedrijf      actief is, aangevuld met benchmark inzichten.   Eenvoudige stap voor ondernemers Een ondernemer hoeft alleen zijn accountant- of administratiekantoor de opdracht te geven om de jaarcijfers ? die toch elk jaar worden opgemaakt door de intermediair - voortaan via SBR te verstrekken. ING zal de intermediairs ondersteunen in de overgang naar SBR door het delen van kennis en de organisatie van workshops over SBR door het hele land. Bron: https://www.ing.nl/nieuws/nieuws_en_persberichten/2014/10/Digitaal_aanleveren_jaarcijfers_mkb_ook_bij_ing_de_norm.aspx

<< Terug    Lees verder >>