“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Collegereeks De Keten Uitgedaagd krijgt vervolg

10/20/2014 11:01:32 AM   Bron: instantreporting.nl

Dinsdag 7 oktober jl. kwam de succesvolle collegereeks De Keten Uitgedaagd aan zijn eind. De SBR collegetour was een unieke gelegenheid om efficiënt kennis te nemen van het boek “De Keten Uitgedaagd” waarin SBR het toonbeeld is van een domein waarin informatieketens grondig zijn aangepakt. Verschillende docenten belichtten alle aspecten over besturen en verantwoorden in een wereld vol ICT en beschreven de weg die SBR heeft afgelegd van opgave tot oplossing. En met succes, kennisontwikkeling over keteninformatie wordt voortgezet met een nieuwe collegereeks en een modulaire opleiding.  Ter afsluiting van de collegereeks werd een panelgesprek met deelnemers uit de keten toegevoegd aan de colleges. Steven Luitjens (Directeur Logius), Remco van Wijk (Thauris), Frans Hietbrink (Belastingdienst) en Mario Smient (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) brachten praktijk en theorie samen met inzichten, ervaringen en de toekomst van SBR. Daarnaast had de zaal de gelegenheid om het panel vragen te stellen.  Standaardisatie is noodzakelijk voor innovatie, maar vaak geen sexy boodschap ? Frans Hietbrink #opendata #SBR_NL Het panel aan het woord Een van de succesfactoren van SBR is standaardisatie. Het panel is zich er van bewust dat standaardisatie niet echt een sexy onderwerp is. Echter, is standaardisatie wel nodig voor innovatie. Doordat 70 tot 80 procent van de informatiestromen met de overheid nog ongestructureerd is, kunnen gegevens niet worden hergebruikt en ontbreekt de basis voor innovatie. Dit brengt Steven Luitjens op het idee om tijdens een volgende reeks colleges als gastdocent een college te geven over standaardisatie. Logius heeft met Digipoort een perfecte best practice in handen waaruit blijkt dat doormiddel van standaardisatie het mogelijk is om met hetzelfde budget uit 2006 niet de initiële 10 berichten, maar tientallen miljoenen berichten te verplaatsen. En dat is wel sexy. Voor verdere uitrol #SBR_NL, moeten we samen blijven pushen. Dan gaat de kraan volledig open - Remco van Wijk Het panel zit vooral op een lijn over hoe gezorgd wordt dat kennisontwikkeling op de agenda blijft staan. De boodschap die zij hierover hebben is: open innovatie. Hiervoor geldt: You are, what you share. Ook het boek moet worden verrijkt met nieuwe hoofdstukken, zodat over vijf jaar een nieuwe versie kan worden uitgegeven. De collegereeks is vooral eenrichtingsverkeer geweest. Het panel zou graag reacties krijgen om het boek te verrijken. Ook een hoofdstuk over de financiering van shared service centra is gewenst. En natuurlijk de verbreding van SBR. Minder over de Belastingdienst in het boek van 2020, en meer over de nieuwe domeinen die werken met SBR. Een van de verbredingsdomeinen is het domein van de Woningcorporaties. Mario Smient, beleidsadviseur Wonen bij BZK, ziet de verbreding positief in. Drie jaar geleden werd hij benaderd door Logius en wist hij net zo veel over SBR als de gemiddelde Nederlander. Dit gold ook voor de woningcorporaties. Het is vooral een kwestie van onbekend is onbemind geweest, maar SBR werkt en een aantal corporaties profileren zich nu als koploper. Coming soon: Challenging the Chain. Engelse uitgave van #deketenuitgedaagd  Indrukwekkende resultaten Tijdens de colleges is het boek uitvoerig behandeld. Het schrijfproces en wat de colleges het boek hebben gebracht, echter nog niet. Nitesh Barosa, mede auteur van De Keten Uitgedaagd, maakte een analogie tussen het schrijven van het boek en het regisseren van een film. Veel “sterren” hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het boek. Alleen een strakke redactie van de producenten kon er voor zorgen dat zo veel experts dezelfde taal spraken en dezelfde richting op gingen. En met succes. Het boek heeft indrukwekkende resultaten opgeleverd en een Engelse editie wordt binnenkort gepubliceerd:  >500 gedrukte exemplaren verkocht >1000 gratis downloads Gezamenlijke begripsvorming Standaardwerk: minder discussie over concepten/technieken en meer focus op wat er nog ontbreekt Community building Collegetour: 11 colleges op de dinsdagavond Internationale vraag naar kennis over publiek-private samenwerking en Engelse uitgave van De Keten Uitgedaagd Steven Luitjens: 'Als je gelooft in een concept, moet je stug blijven doorgaan' #SBR_NL #deketenuitgedaagd Modulaire opleiding in de maak Het resultaat van de colleges is niet alleen het borgen en doorontwikkelen van kennis, maar ook het bouwen van een community. Gedurende 11 colleges is deze community gegroeid, zowel offline als online. Dit gegeven draagt bij aan het willen doorzetten van deze manier van kennisdeling. Het succes van de collegereeks "De Keten Uitgedaagd" krijgt een vervolg in de vorm van jaarlijks terugkerende colleges en een modulaire opleiding. Als je gelooft in een concept, moet je stug blijven doorgaan. Dat geldt voor zowel de colleges, als voor SBR.  Alle colleges zijn online terug te kijken via de Collegetour pagina. Hier zijn ook de gegeven presentaties in te zien.  Bron: http://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/succesvolle-collegereeks-de-keten-uitgedaagd-krijgt-opvolging/

<< Terug    Lees verder >>