“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Alfaversie BT 2015 beschikbaar

10/30/2014 1:01:26 PM   Bron: instantreporting.nl

Het FRC heeft haar alfaversie van de Banken taxonomie gereed. Hierdoor is het mogelijk om te testen hoe kredietrapportages opgesteld volgens deze Bankentaxonomie moeten worden aangeleverd. Aanlevering met de BT 2015 levert een aantal belangrijke voordelen: De aansluiting met de NT 9.0.a is gemaakt en daardoor is de alfa van de BT 2015 in lijn met de alfaversie van de NT. Tevens is het mogelijk geworden om met verschillende methodes de winst en verlies aan te leveren en zijn een aantal nieuwe reportages toegevoegd of verbreed. De mogelijkheid wordt geboden om ook grote ondernemingen (definitie BW-2) hun kredietrapportage in SBR te kunnen aanleveren. Er is een kleine reportage gemaakt om WOZ waarden snel en efficiënt aan te kunnen leveren. Tevens wordt voor de agrarische sector de sectorale agro extensie aangeboden. De rapportage Eenmanszaak Klein Krediet (EKK) gewijzigd:  het is nu mogelijk om meer  informatie aan te leveren. Deze rapportage blijft van toepassing voor de eenmanszaak met een krediet kleiner dan ? 150.000. Ten slotte wordt in deze alfa versie van de BT de mogelijkheid om Prognosecijfers op een gestructureerde wijze bij de banken aan te leveren gecreëerd. Meer informatie is te vinden op www.SBRbanken.nl De volgende producten zijn te reviewen in de BT 2015:  De taxonomie in ZIP-formaat  De Testvoorbeeldinstances eveneens samengevoegd in een ZIP-bestand De Validatielinkbases in een ZIP-bestand De Versioningbestanden in een ZIP-bestand De release notes in PDF-formaat De gebruikershandleiding in PDF-formaat De Bancaire FRIS in PDF-formaat Het overzicht van de gebruikte gegevenselementen in PDF-formaat; hierin zijn de aanvullingen t.o.v. de BT2014 geel gemarkeerd. Onze eigen compilatie van de NT 9.0.a waarin de verschillende versies van de NT zijn samengevoegd (hierin is het ont-dubbellen van het SBR-domein doorgevoerd). Bron: https://www.sbrbanken.nl/?p=1956

<< Terug    Lees verder >>