“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Nederlandse doorbraak voor jaarrekening in XBRL

11/21/2014 11:00:12 PM   Bron: dexbrlsite.nl

In 2012 mocht ik u al vanuit Japan informeren over de Nederlandse XBRL Assurance oplossing. Vandaag valt op de website van accountant.nl te lezen dat het gelukt is om in een pilot een XBRL jaarrekening samen met een accountantsverklaring in het XBRL-formaat de deponeren. Niet exact op de dezelfde wijze, zoals destijds door Huub Lucassen van EY en Willem Geijtenbeek van PWC in Japan gepresenteerd, maar de fundamenten zijn blijven staan. De jaarrekening en de accountantsverklaring worden in één SOAP-envelop naar Digipoort verstuurd. Naast deze twee bestanden is er ook een derde bestand dat de digests (een hash waarde dat ontstaat door een cryptografische bewerking) bevat van het ondertekenen van de accountantsverklaring en het waarmerken van de jaarrekening. De digests komen tot stand met het beroepscertificaat van de accountant. Wellicht een (te) technisch verhaal voor u. Maar ik verzeker u dat met bovenstaande oplossing de integriteit van de jaarrekening is vast te stellen en dat de accountantsverklaring onlosmakelijk verbonden is met de jaarrekening (en vice versa) en dat deze ondertekend is door een accountant dat opgenomen is in het register van de NBA. Hoeveel meer zekerheid willen we nog meer? Meer over de doorbraak is hier te lezen.

<< Terug    Lees verder >>