“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

NBA publiceert consultatie versie XBRL Uniform Presentation

11/28/2014 3:00:09 PM   Bron: dexbrlsite.nl

Door de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) is vandaag de consultatie versie van de XBRL Uniform Presentation gepubliceerd. Deze toekomstige specificatie heeft alles te maken met het renderen van een onleesbaar XBRL document naar een voor de mensen te lezen en te begrijpen beeld. In het kader van een jaarrekening wordt ook wel gesproken over een getrouw beeld. Hoewel de XBRL technologie al over veel regels beschikt om te kunnen renderen, denk hierbij aan de presentation linkroles en de Table linkbase specificatie, is dit niet voldoende om in alle gevallen ook het juiste beeld te creëren. Indien alleen op basis van de presentation linkroles de rendering plaatsvindt, dan is het bijvoorbeeld onmogelijk om de juiste volgorde van periodes te sturen. Bovenop de definities in een taxonomie zijn dus extra regels nodig. In opdracht van de NBA zijn de aanvullende generieke regels bepaald en opgenomen in de XBRL Uniform Presentation specificatie. De NBA vraagt geïnteresseerde om eventuele opmerkingen over de specificatie kenbaar te maken aan de NBA. De gelegen hiertoe bestaat tot 31 januari 2015. De consultatie versie XBRL Uniform Presentation van de NBA is hier te vinden.

<< Terug    Lees verder >>